Galeria

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w WFOŚiGW w KatowicachPodpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych I Etapu Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego S.A.

Rozpoczęto prace budowlane na ul. Kaczeńcowej. Pierwsze zdjęcia z inwestycji.

Konferencja podsumowująca kolejny rok POIiŚ.

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane dla II Etapu Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze.

Podpisanie umowy z Wykonawcą II Etapu Przedsiębiorstwem Usługowym "EKOMEKS" Stanisław Klimek.

Kontynuacja prac przy realizacji I Etapu Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze.

Prezentacja nowych technologii prowadzenia prac przy budowie rurociągów podziemnych za pomocą nowoczesnych koparek ssących - ul. Wschodnia w Jaworzu.

Nadesłane prace w konkursie plastycznym.

Otwarcie złożonych ofert przetargowych dotyczących Etapu III - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze

Podpisanie umowy z Wykonawcą III Etapu Przedsiębiorstwem Usługowym "EKOMEKS" Stanisław Klimek.

Po budowie II etapu

Podpisanie umowy z Wykonawcą III Etapu z konsorcjum firm Eurovia Polska SA, INSTAL Cymorek, VULKAN Piotr Pająk.

Uroczysta konferencja na zakończenie etapów I-III.

Podpisanie umowy z Wykonawcą IV Etapu firmą HARMATA Andrzej Harmata z Rajczy.

Podpisanie umowy z Wykonawcą V Etapu firmą Centrum Nowoczesnych Technologii z Sosnowca.

Podpisanie umowy z Wykonawcą VI Etapu firmą AQUA SYSTEM Sp. z o.o. z Bielska Białej.

Realizacja i po realizacji budowy kanalizacji V etapu

Dostawa pojazdu specjalistycznego

Konferencja podsumowująca budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze

Promocja Projektu 2010-2015