Lokalizacja projektu

Projekt realizowany będzie w Gminie Jaworze, położonej w południowej części województwa śląskiego, na pograniczu powiatu Bielskiego i Cieszyńskiego. Gmina graniczy od południa z Gminą Brenna i od północy z Gminą Jasienica, a od wschodu z Miastem Bielsko-Biała należącymi do powiatu Bielskiego. Gmina Jaworze obejmuje swym zasięgiem cztery przysiółki Jaworze Średnie, Jaworze Górne i Jaworze Nałęże i Jaworze Dolne.

Pod względem geograficznym gmina położona jest w makroregionie Beskidu Żywieckiego–Beskid Śląski. Gmina Jaworze jest typową gminą podmiejską, stanowiącą bardzo atrakcyjny teren do zamieszkania. znana jest  także z walorów uzdrowiskowych (na tym terenie w XIX wielu odkryto źródła wody bogate w sole jodo – bromowe). Na terenie Jaworza funkcjonują obiekty wczasowo rekreacyjne, liczne ścieżki rowerowe i narciarskie zachęcające do uprawienia czynnej rekreacji i odpoczynku.Obszar gminy obejmuje część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego leżącego w obrębie dwóch pasm górskich: Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry. Występuje tu szereg cennych form skalnych, takich jak progi i wodospady w dolinach potoków, liczne formy skałkowe i różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne. Na północno-zachodnich stokach Babiej Góry zachował się pierwotny ok. 200 letni las bukowo-jodłowo-świerkowy oraz bogate stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin i bezkręgowców.

Klimat Gminy Jaworze kształtowany jest przez przemieszczające się i ścierające ze sobą masy powietrza morskiego i kontynentalnego. Decyduje to o wielkiej zmienności pogody zarówno w ciągu roku, jak i w skali dobowej. Najczęściej, bo aż przez 2/3 roku napływa wilgotne powietrze polarno-morskie. W zimie przynosi ono ocieplenie i odwilże, zwiększone zachmurzenie i opady śniegu, a w lecie ochłodzenie, duże zachmurzenie i przeważnie obfite opady. Powietrze kontynentalne napływa w lecie jako ciepłe, przyno-szące często burze, zaś w zimie - jako mroźne i suche. W jesieni i zimą w masach tego powietrza powstają silne inwersje temperatury z mgłami w dolinach i kotlinach.

Rzeki i potoki wypływające spod masywu Błatniej tworzą zlewnię rzeki Wisły. Przez miejscowość Jaworze przepływają potoki Szeroki i Wysoki natomiast przez Jaworze Nałęże przepływa potok Jasienica zwany również potocznie “Jesionka”.