kontrola

Od dnia 26.08.2018 w Urzędzie Gminy w Jaworzu trwała kontrola projektu pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze przez przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego