Etapy realizacji projektu

Okres realizacji projektu: 2007r. - 2015r.
Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 01.01.2007 i kończy się w dniu 31.12.2015r.

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 37 744 183,80 mln zł, w tym:
- dofinansowanie z Funduszu Spójności: 30,2 mln zł
- środki własne z budżetu Gminy: 3,3 mln zł
- preferencyjna pożyczka WFOŚiGW w Katowicach: 4,2 mln zł

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” będzie realizowany w 5 etapach:

ETAP I  - realizacja 09.08.2010r.- 31.08.2011r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego
Rejon I ( rejon ul. Średniej do ul. Wapienickiej)   

/images/PDF/etap1.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:    NAD RUDAWKĄ
            PSZCZELA
            MIODOWA
            MALWOWA
            GRANICZNA
            ROMANTYCZNA
            WSCHODNIA
            PAGORKOWA
            ASTROW
            ŁUKOWA
            MORELOWA
            ŚREDNIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego
Rejon II ( część położona po południowej stronie Wapienickiej)  

/images/PDF/etap2.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:  WAPIENICKA
          KROKUSOWA
          WILLOWA
          ŚWIERKOWA
          ŁADNA
          PODGORSKA
          MALINOWA
          GORKSKA
          MORWOWA


Kanalizacji sanitarna w rejonie ul. Chabrowej i Zielonej w Jaworzu – cz.1 i cz.2 

/images/PDF/etap3.1.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:  CHABROWA
          KACZEŃCOWA
          SŁONECZNA
          ZIELONA
          RÓŻANA
          PELCHRIM
 
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wypoczynkowej i Tulipanowej w Jaworzu.   /images/PDF/etap4.pdf

Ulica:  WYPOCZYNKOWA
          TULIPANOWA

ETAP II  - realizacja 01.04.2011r.- 31.03.2012r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego
Rejon III ( rejon ul. Kolonia Dolna, ul. Kolonia Górna i przyległe)   

/images/PDF/etap5.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:    WCZASOWA
            UKRYTA
            KOLONIA DOLNA
            KOLONIA GÓRNA
            WAPIENICKA
            TOPOLOWA
            DZWONKOWA
            MAGNOLII
            BOCZNA
            POPRZECZNA
            SPADZISTA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego
Rejon V ( rejon ul. Cyprysowej i ul. Pod Młyńską Kępą)   

/images/PDF/etap7.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:    CYPRYSOWA
            POD MŁYŃSKĄ KĘPĄ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rejon ul. Rumiankowej  

/images/PDF/etap6.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:    RUMIANKOWA
            ŻURAWINOWA

ETAP III  - realizacja 01.01.2013r.- 31.03.2014r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego i Jaworza Nałęża
Rejon IV ( wzdłuż ul. Myśliwskiej i Cisowej)   

/images/PDF/etap8.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:     ZACISZNA
            POGODNA
            SMREKOWA
            JODŁOWA
            WRZOSOWA
            JARZĘBINOWA
            SŁONECZNA
            RODZINNA
            CISOWA
            MYŚLIWSKA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego
Rejon ul. Południowej  

/images/PDF/etap9.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:    POŁUDNIOWA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rejon ul. Leszczynowej i Podgórskiej 

/images/PDF/etap10.1.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

/images/PDF/etap10.2.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY

Ulica:    LESZCZYNOWA
           PODGÓRSKA

ETAP IV  - realizacja 08.09.2014r.- 31.12.2014r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego i Jaworza Nałęża
   

 /images/PDF/ul.Borsucza.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. BORSUCZA

 /images/PDF/ul.Cieszynska.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. CIESZYNSKA

 /images/PDF/ul.Cisowa.I.1.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. CISOWA CZ.1

 /images/PDF/ul.Cisowa.I.2.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. CISOWA CZ.2

 /images/PDF/ul.Cisowa.I.3.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. CISOWA CZ.3

 /images/PDF/ul.Cisowa.II.1.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. CISOWA CZ.4

 /images/PDF/ul.Cisowa.II.2.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. CISOWA CZ.5

 /images/PDF/ul.Cisowa.II.3.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. CISOWA CZ.6

 /images/PDF/ul.Jaskolcza.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. JASKÓŁCZA

 /images/PDFul.Leszczynowa.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. LESZCZYNOWA

 /images/PDFul.Mysliwska.I.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. MYŚLIWSKA CZ.1

 /images/PDF/ul.Mysliwska.II.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. MYŚLIWSKA CZ.2

 /images/PDF/ul.Palacowa.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. PAŁACOWA

 /images/PDFul.Piekna.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. PIĘKNA

 /images/PDF/ul.Sloneczna.I.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. SŁONECZNA CZ.1

 /images/PDF/ul.Sloneczna.II.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. SŁONECZNA CZ.2

 /images/PDF/ul.Zaciszna.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. ZACISZNA

 /images/PDF/ul.Zdrojowa.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. ZDROJOWA

 /images/PDF/ul.Turystyczna.pdf   MAPA ETAPU BUDOWY UL. TURYSTYCZNA

 

Etap V – realizacja 20.05.2015 r. – 30.09.2015 r. 

Rejon południowej części ul. Bielskiej oraz ul. Olszynowej i ul. Jesionowej

 

Etap VI – realizacja 31.08.2015 r. – 30.11.2015 r.

Rejon północnej części ul. Bielskiej