Kontakt

Kontakt do Jednostki Realizującej Projekt - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer - MAO)
Radosław G. Ostałkiewicz   
(033) 828-66-02

Z - ca  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Deputy Measure Autorising Officer - dMAO)
Marcin Bednarek  
(033) 828-66-40

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Daniel Godziszka 
(033) 828-66-50

Z-ca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt
Barbara Galocz - Siwiecka 
(033) 828-66-42

KOMÓRKA FINANSOWA

Skarbnik Gminy Jaworze (nadzór nad komórką)
Krzysztof Śliwa
(033) 828-66-04

Specjalista ds. finansowych, analiz i planowania
Szymon Wiśniewski
(033) 828-66-30

KOMÓRKA TECHNICZNA

Specjalista ds. analiz, planowania i raportowania
Adriana Pysz
(033) 828-66-50

KOMÓRKA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Specjalista ds. zamówień publicznych
Grażyna Zalipska
(033) 828-66-43

Specjalista ds. biurowo-administracyjnych
Edyta Wacławik
(033) 828-66-51